Lasteaia vaegtööde teostamine

Rõngu vald kutsub Teid esitama hinnapakkumust Rõngu alevikus Rõngu lasteaed Pihlakobar vaegtööde lõpetamise hinnapakkumuse esitamiseks.

Pakkumise kutse.
1. Tööde pakkumuse aluseks on projekt koostatud Projekt02 OÜ poolt töö nr 3768 „Rõngu lasteaia rekonstrueerimine“, töö staadium põhiprojekt v.a.2012 a. ja Projekt02 OÜ poolt töö nr 4606 „Rõngu lasteaia projekteerimistööd. Muudatusprojekt“ v.a.29.04.2016 a.
2. Teostamist vajavad tööd on esitatud mahutabeli kujul Lisas1
3. Tööde pakkuja peab tutvuma olukorraga objektil, teostama ülevaatuse ning arvestama kõikide töödega, mis on vajalikud objekti lõpetamiseks ning tellijale üleandmiseks. Täiendavad uuringud pakkumise esitamiseks teostada iseseisvalt.
4. Pakkujal on õigus saada Tellijalt täiendavat informatsiooni ja selgitusi .
5. Tellija eeldab, et Pakkuja on oma pakkumise koostamisel arvestanud Pakkumise Kutse Dokumendis esitatuga ja on olemasoleva olukorraga kohapeal tutvunud.
6. Projekti koopia saab elektroonselt Rõngu vallavalitsusest, kontaktisik Aivar Kuuskvere, telefon 5013164 või aivar.kuuskvere@rongu.ee
7. Pakkumine esitada eesti keeles.
8. Tellija ei aktsepteeri ühtegi Pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet, mis tuleneb sellest, et Pakkuja ei ole saanud pakkumise koostamiseks vajalikku informatsiooni.
9. Objekti ülevaatusega ja vajalike uuringute teostamisega seotud kulud kannab Pakkuja.
10. Tööde teostamise tähtaeg on 5 nädalat peale hankelepingu sõlmimist.

Pakkumine tuleb esitada hiljemalt 05.10.2017.a. kell 14.00 Rõngu Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Valga mnt 6a Rõngu alevik Tartumaa või e-maili aadressil rongu@rongu.ee.

LISA 1

Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles