„Teadus ja innovatsioon on olnud Eesti digitaalse ühiskonna kujunemise nurgakiviks ning peame Euroopas teadusesse rohkem investeerima, et sarnaseid edulugusid oleks rohkem,“ ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps eile Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile peetud kõnes.

Mailis Reps tutvustas kõnes Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise teaduse ja innovatsiooni valdkonna peamisi teemasid ja eesmärke ning vastas parlamendiliikmete küsimustele. Läbivaks teemaks teadusvaldkonnas on Euroopa Liidu teaduse rahastamise aluseks olev programm Horisont 2020 – Eesti juhtimisel arutatakse Horisondi vahehindamise tulemusi ning ettepanekuid järgmiseks programmiks.

Mailis Repsi sõnul keskendutakse värskete argumentide leidmisele, miks tuleb investeerida teadusesse ja innovatsiooni. Kuigi liikmesriigid on ühiselt seadnud eesmärgiks saavutada teadusinvesteeringute tase 3% SKPst, ei ole seda saavutatud. Euroopa Liidu kui terviku teaduse ja innovatsiooni rahastamine moodustab 2,03% SKPst ning Horisont 2020 programmi on mitmel korral kärbitud. „Teadusesse panustamine ei ole kulu, vaid investeering majanduskasvu ja ühiskonna arengusse. See on sõnum, mille eest peame jõulisemalt seisma eelarveläbirääkimistel kui ka ühiskonnas laiemalt,“ ütles minister.

Samuti on Eesti eesmärgiks muuta Horisondi programm lihtsamaks ja läbipaistvamaks, et sellest saaks osa rohkem teadlasi, teadusasutusi ja ettevõtteid. „Euroopa Liidu teaduse rahastusmaastik on praegu liiga keeruline. Erinevaid meetmeid on väga palju ja nendes orienteerumine nõuab eraldi administratiivset ressurssi, aga ka kontaktide võrgustikku, mille puudumine on takistuseks just väiksematele tegijatele ja uutele tulijatele,“ selgitas Mailis Reps.

Euroopa Liidu liikmesriikide teadusministrid arutavad nimetatud küsimusi 24.-25. juulil Tallinnas toimuval mitteametlikul kohtumisel. Lisainfo ürituse veebilehel.
Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles