Eesti ja Euroopa parima õpilasfirma tiitli pälvinud Festera noored käisid täna Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis vastuvõtul, tutvustasid võidu toonud innovaatilist prügikasti ning rääkisid lähemalt Brüsselis läbitud võistlustulest ja saadud kogemustest. Õpilasi tänas ja tunnustas kantsler Tea Varrak.

Hugo Treffneri Gümnaasiumi ettevõte Festera saavutas võidu 36 riigi tihedas konkurentsis, õpilasfirmat esindasid Kevin Reisenbuk, Sandra Võsaste, Joonatan Oras ja Kris-Robin Sirge.

Kantsler Tea Varrak märkis, et Eesti noorte silmapaistva saavutuse taga on mitte ainult väga hea idee, vaid ka julgus ja sihikindlus selle elluviimisel. „Festera on esitlenud Eestit Euroopas kui edukat, kiiresti arenevat ja tugeva haridussüsteemiga riiki. Festera näitas, kui taibukad ja ettevõtlikud on meie õpilased,“ sõnas Varrak. „Soovin ettevõtlikele noortele indu uute sihtide seadmisel ja edu kõigis ettevõtmistes.“

Festera toodab prügikaste, milles saab lihtsalt, mugavalt ja lõhnavabalt lagundada oma biojäätmeid kasvõi koduköögis. Kahe kuuga tekib toidujäätmetest väärtuslik huumus, mida saab kasutada näiteks ürtide kasvatamiseks. Toote väljatöötamisel tegi õpilasfirma tihedat koostööd Eesti Maaülikooli ja paljude teiste partneritega.

Õpilasi juhendas Hugo Treffneri gümnaasiumi õpetaja Ülle Seevri ning rahvusvaheliseks võistluseks valmistas ette Junior Acievement Eesti meeskond koosseisus Epp Vodja, Kersti Loor ja Madis Vodja.

Oluline panus õpilasfirmade arendamisse on Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamise programmil. Pea kaks aastat tagasi käivitatud programmi eesmärk on edendada ettevõtlusõpet nii üld-, kutse- kui kõrghariduses. Õppijates kujundatakse ettevõtlikku hoiakut, arendatakse ettevõtluse alaseid teadmisi ja oskusi ning aidatakse seeläbi kaasa koolilõpetajate konkurentsivõime kasvule tööturul. Hea koostöö nii Junior Achievement Eestiga kui programmi teiste partneritega on hakanud vilja kandma - koolide huvi ettevõtlusõppe vastu üha kasvab ja ettevõtlusõpe jõuab järjest suurema hulga õpilasteni.

Foto: Õpilasfirma Festera noored koos juhendajaga kantsleri vastuvõtul

Taustainfo

  • Õpilasfirmade arv on Eestis viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. 2016/2017. õppeaastal tegutseb Eestis rekordiliselt 324 õpilasfirmat ligi sajast koolist. 2011/2012. õppeaastal oli õpilasfirmasid 155.
  • Ettevõtlusõpe, mis soodustab koolis omandatud teadmiste ja oskuste rakendamist, omandab järjest suuremat tähtsust kogu Euroopas. Eesti üks väheseid Euroopa riike, kus ettevõtlusõppe arendamisega tegeletakse riiklikul tasemel.
  • Eesti õpilasfirmad on Euroopa edukaimate seas – alates 2003. aastast oleme võitnud Euroopa õpilasfirmade võistlustel kuus esikolmiku kohta, sealhulgas kaks esikohta. Selle tulemusega on Eesti edukaim Euroopa riik, meile järgnevad Saksamaa ja Rootsi.
Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles