Kohalikud omavalitsused peavad riigi poolt huvihariduse ja -tegevuse täiendavaks rahastamiseks mõeldud miljonitest eurodest osa saamiseks esitama Eesti Noorsootöö Keskusele 1. septembriks kava, kuidas toetust kasutatakse.

Riik toetab omavalitsusi noorte huvitegevuse ja -hariduse kättesaadavamaks muutmisel tänavu ligi 6 miljoni euroga ja alates järgmisest aastast ligi 15 miljoni euroga. Lisaraha saamiseks peavad omavalitsused eraldi või ühiselt esitama tegevuskava, mis näitab, kuidas täiendavat toetust võimalikult tõhusalt ära kasutatakse.

Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi märkis, et omavalitsustel on noortele pakutavate võimaluste korraldamisel ja rahastamisel jätkuvalt võtmeroll. „Seetõttu on oluline, et kogu noorsootööd, sealhulgas huviharidust ja huvitegevusi planeeritaks tervikuna ja perspektiivitundega ega mõeldaks ainult mõne projekti, asutuse, huviala ega hooaja keskselt,” sõnas Ojakivi. “Tuleb vaadata tervikpilti, kus oleks esindatud noorte mitmekülgsed huvid sõltumata sellest, kas mingit võimalust pakub munitsipaal- või erahuvikool.“

Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer ärgitab omavalitsusi koostööle ja tegema hoogsat lõpuspurti, et täiendava toetusega loodud võimalused kindlasti noorteni jõuaks. “Oleme viimase kahe aasta jooksul teinud omavalitsustega tihedat koostööd ja aidanud neil noorte huvide toetamise läbi mõelda. Nüüd on omavalitsustel piltlikult öeldes tarvis teha vaid üks hiireklõps, et noortel sügisest rohkem võimalusi tekiks,” ütles Schlümmer. “Julgustame liituvaid omavalitsusi esitama huvihariduse ja –tegevuse plaani koos, et juba enne ühinemist oleks võimalikult täpselt paigas, kuidas noorsootööd koos arendada.” 

Eesti Noorsootöö Keskus pakub omavalitsustele tuge kava koostamisel, nõustab toetuse kasutamise planeerimist ja jälgib, et tegevuskavad vastaksid seaduses toodud kriteeriumitele. 

Kinnitatud tegevuskava on esitanud juba kümmekond omavalitsust ja ülevaatamiseks on saadetud veel 30 omavalitsuse kava. Enamus omavalitsusi on kavade koostamisega lõpusirgele jõudmas praegu. Ülevaade, millised omavalitsused on kava esitanud, on kättesaadav Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehel.

Huvihariduses ja huvitegevuses osalemine on vajalik igale noorele, sest annab teadmisi ja oskusi, toetab loovust, ettevõtlikku ja omaalgatuslikku eluhoiakut ning aitab seeläbi vähendada sotsiaalse tõrjutuse riski ja ennetada riskikäitumist.
Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles