Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi spordi ja rahvatervise spetsialisti ametikohale.

Spordi ja rahvatervise spetsialisti ametikoha tööülesanded:
 • valdkonna kureerimine
 • spordi- ja rahvatervise aluste väljatöötamine, arendamine ja rakendamine
 • spordi- ja rahvatervise ürituste korraldamine
 • klubidega suhtlemine
 • valdkondlike MTÜde tegevuse koordineerimine
 • esindusvõistkondade komplekteerimine
Nõuded kandidaadile:
 • omab erialaseid teadmisi
 • orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte, suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte
 • valdab eesti keelt tasemel C-1
 • oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme
 • omab organiseerimise ja koordineerimise oskust
 • omab head suhtlemisoskust ja kohusetunnet
 • kasuks tuleb eelnev töökogemus spordi- või rahvatervisevaldkonnas

Pakume:
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • enesetäienduse ja –teostuse võimalusi
 • erialast täiendkoolitust
 
Tingimused ja lisainfo:
Ametikohale kandideerijal palume esitada motivatsioonikiri valla spordi ja rahva tervise valdkonna  korraldamisest, elulookirjeldus, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Dokumendid esitada hiljemalt 23. veebruaril 2018 e-posti aadressil: info@jarva.ee või Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev,73301 Järva maakond, märgusõnaga „Spordi- ja rahvatervise spetsialist".
Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles