Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi planeeringute spetsialisti ametikohale.

Tööülesanded

Üldplaneeringu koostamise korraldamine ja sellega seotud ülesannete täitmine.

Detailplaneeringute koostamise korraldamine, algatamise avalduste menetlemine, lepingute ettevalmistamine, lähteseisukohtade koostamine, kooskõlastuste määramine ja kontrollimine, vajalike toimingute teostamine jms detailplaneeringutega seotud ülesannete täitmine.

Välireklaamiga seotud ülesannete täitamine. Geodeetiliste mõõdistamiste korraldamine; GIS info täiendamine ja korrashoid; projekteerimistingimuste koostamine, valdkonna riigihangete läbiviimine.

Valdkonna õigus- ja haldusaktide eelnõude koostamine.

Nõuded kandidaadile

  • Nõutud keeled: eesti keel kõnes C1 - väga hea, kirjas C1 - väga hea.
  • B - kategooria juhtimisõigus.
  • Arvutioskus: spetsialisti tase. Oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme.
  • Valdkondlik töökogemus vähemalt 2 aastat, orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte, suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte; omab organiseerimise ja koordineerimise oskust.
  • Omab head suhtlemisoskust ja kohusetunnet.
Omalt poolt pakume

  • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
  • erialast täienduskoolitust.
 
Asukoht: Järva maakond, Järva vald.

Tööaeg: täistööaeg.

Töösuhte kestvus: tähtajatu

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik


Kandideerimise info

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 23. veebruaril 2018 e-posti aadressil: info@jarva.ee  või Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev 73301 Järva maakond, märgusõnaga „Planeeringute spetsialist".

Kandideerimise tähtaeg: 23.02.2018

Vajalikud dokumendid: CV, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Kontakt: Marek Kask, abivallavanem, telefon: 5302 5975, e-mail: Marek.Kask@jarva.ee
Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles