Tartu Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakond võtab teenistusse kultuuritöö spetsialisti kelle tööülesandeks Laeva kultuurimaja juhtimine, kultuurivaldkonna kureerimine, kultuuritöö aluste väljatöötamine, arendamine ja rakendamine, ülevallaliste traditsiooniliste ja tähtsündmuste koordineerimine, valla kultuurikalendri haldamine, koostöö korraldamine kultuuriasutustega ja valdkondlike MTÜdega, esindusürituste korraldamine koostöös vallavalitsusega.

Nõuded kandidaadile

Haridustase- vähemalt rakenduskõrgharidus

Hariduse valdkond- kultuurikorraldus

Keeleoskus- eesti (kõnes kõrgtase, kirjas kõrgtase), inglise (kõnes kesktase, kirjas kesktase)

Arvutioskus- kontoritarkvara, e-posti kasutamine, interneti kasutamine

Muud nõuded - Omab erialaseid teadmisi, orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes; tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte; suudab koostada oma töövaldkonna üld-ja üksikakte; omab väga head sõnalise eneseväljenduse oskust; omab organiseerimise ja koordineerimise oskust; oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme; omab head suhtlemisoskust ja kohusetunnet.
Kasuks tuleb eelnev töökogemus kultuurivaldkonnas.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

motivatsioonikiri, CV, palgasoov

Kandideerimise tähtaeg on 28.02.2018.

Kontaktisik Jaana Puur

e-mail tartuvv@tartuvv.ee
Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles