17. oktoober 2007

Haridusportaal annab teada

Edastame selle kirja, kuna Teie ettevottel on kehtiv leping Haridusportaal.ee vorgukeskkonnaga. Tegemist on regulaarselt saadetava kirjaga edastamaks Teile informatsiooni selle kohta, mis on Haridusportaalis uut.

Kui Teie ettevote ei soovi edaspidi teavituskirju, andke sellest kindlasti teada aadressile info@haridusportaal.ee.

Kui Teie ettevotte siiski soovib teavituskirju, kuid need peaksid tulevikus joudma teisele e-posti aadressile, andke palun ka sellest teada info@haridusportaal.ee vahendusel.

Reaalajas Haridusportaal.ee tegijatega suhtlemiseks oleme votnud kasutusse online-toe. Selle kasutamiseks kulastage Haridusportaal.ee lehte ning kui paremas menuus asub kiri "Online-tugi on kattesaadav!", saate suhelda operaatoriga. Tugi toimib E-R kell 8-17.

Lugupidamisega,
Haridusportaal.ee meeskond


Kaimasolevad tavahanked:

Tegevus: Ost
Kategooria: muu
Kauba, teenuse kirjeldus: Elektripaigaldiste käidukorraldaja 2. liigi paigaldis, nimipinge 0,4kV; Peakaitseseade: Sularid PH2 250/3X150A ja 3x60A; Jaotuskilpe 28
Kuidas saata pakkumine: E-postiga
Pakkumised saata hiljemalt: 19. oktoober 2007
Tegevus: Ost
Kategooria: Sisustus
Kauba, teenuse kirjeldus: Saali toolid 70 tükki, sellise arvestusega, et neid saaks üksteise sisse seina äärde ladustada, kuna saali kasutatakse ka spordisaalina.
Kuidas saata pakkumine: E-postiga
Pakkumised saata hiljemalt: 16.10.2007
Tegevus: Ost/Rent
Kirjeldus: vaja õppefilme kunstiajaloo ja füüsika kohta. Lisainfo telefoni teel.
Kategooria: Sisustus
Kauba, teenuse kirjeldus: On vajadus osta arvutiklassi tarbeks toole (pöörd, pehme reguleeritav) 10- 15 tk. Otsin soodsat pakkumist.
Kuidas saata pakkumine: E-postiga
Pakkumised saata hiljemalt: nii ruttu kui võimalik
Tegevus: Ost
Kategooria: Muu
Kauba, teenuse kirjeldus: suusad 5-6-aastastele lasteaia lastele  keh,kultuuri tundide läbiviimiseks
Kuidas saata pakkumine: E-postiga,
Pakkumised saata hiljemalt: 2007 finantsaasta. jooksul
Vaata koiki hankeid ja kontaktandmeid

Kaimasolevad riigihanked:

 • Kooli opilaskodu renoveerimine projekteerimis- ehitustoovotu meetodil.
 • Lasteaed-Algkooli juurdeehitus
 • Eesti Teadusinfosusteemi tarkvara arendusteenuse tellimine
 • Komponentide hange koolitusmaterjalide koostamiseks
 • Sulearvutite ja sulearvutite karude ostmine
 • Arvutite hange
 • Terminalide ost
 • Moodullasteaed
 • Lasteaia moobli ja sisustuse ostmine
 • Eesti majanduse opik gumnaasiumile
 • Treipinkide ostmine
 • Oppekorpuse rekonstrueerimise projekti koostamine
 • Teaduskonna oppehoone ehitus
 • Soojustehnika hoone projekti koostamine
 • Teadusajakirjade ostmise vahendusteenuse tellimine
 • Elektripaigaldiste kaidutood
 • Kontaktnurga optilise maaramise videomootesusteemi ostmine
 • Uue oppe- ja teadushoone ehituse omanikujarelevalve
 • Korgsurvelise vedelikkromatograafi (HPLC) komplekti ost
 • Lasteaia rekonstrueerimine
 • Muusikakool-Kultuurimaja ehitus

Uudiseid:

 • Vandra lasteaed labib varskenduskuuri
 • Koolide tuleohutus pakub motlemisainet
 • Lihula alustab lasteaia uuendamise suurprojekti
 • Eesti haridus- ja teadusvaldkonnale avanesid Euroopa Liidu toukefondid
 • Sauga koolipere seab lati remondi jarel korgele
 • Lasteaiast saab taas lasteaed
 • SUG sihtasutus taotleb linnalt rahasusti
 • Linnavalitsus solmis lasteaedade remondi lepingud
 • Tartu kavandab uut lasteaeda
 • Jakobsoni gumnaasiumi remondileping sai allkirjad
 • Viljandi kooli rekonstrueerimine laheb maksma ligi 50 miljonit
Loe koiki firmajuhi uudiseid

Oktoobri sunnipaevalapsed:

 • Anton Leichter
 • Olavi Vainu
 • Marko Roopson
 • Vladimir Klevtsov
 • Enn Kurg
 • Elmo Joa
 • Inge Pullat
 • Peep Laidvee
 • Juri Teras