Mai 2008
Hea lugeja!

Haridusportaal.ee pakub suurepärast võimalust enne suurt suvelustimist enda ettevõtet meie portaalis kooli- ja lasteaiajuhtidele meelde tuletada.

Haridusasutuste otsustajad valmistuvad juba uueks õppeaastaks, kasuta võimalust olla esimesena nende vaateväljas.

Loodame oma kliendikirjaga pakkuda Teile uut ja praktilist infot oma äritegevuse tõhusamaks muutmisel.

Liitudes Haridusportaal.ee-ga 09. mai kuni 23. mai 2008 kehtib Teile soodushind -25% hinnakirjast.

Saime Teie kontaktid läbi Krediidiinfo andmebaasi. Juhul kui soovite ennast kirja saajate listist välja võtta, palun vajutage siia it@haridusportaal.ee.

Haridusportaal.ee meeskond

Uudiseid:

Ruhnu koolijütsid said digitahvli
EST-DOMA OÜ omanik Jaanus Vahtra kinkis Ruhnu koolile puutetundliku digitahvli, mis võeti nüüd kasutusele, sest kool ostis tahvli kasutamiseks vajaliku projektori.

Linnavalitsus müüb koolihoone ja teenindusmaja
Kinnis­varaturul valitsevatest madalatest hindadest hoolimata pani Võru linnavolikogu eile müüki kolm kesklinna hoonet, nende erastamisega loodetakse teenida 19 miljonit krooni.

Reiniku kool saab mööbli soodsamalt
Uue õppeaasta alguses Vanemuise 35 hoones õppetööd alustav Mart Reiniku gümnaasiumi gümnaasiumiosa saab mööbli oodatust odavamalt.

Uued lasteaiad kerkivad riigi toel
Tartu linn taotleb riigieelarvest 64,8 miljonit krooni, et ehitada Tartusse kaks uut ja laiendada ühte olemasolevat lasteaeda.

Ruhnu saar püüab neljandat korda koolimaja ehitada
25 õpilasele mõeldud Ruhnu uue koolimaja jaoks kuulutati välja eskiisikonkurss.

Vali laste- ja noortesõbralikum ettevõte
Konkursi “Parim ettevõtja 2007” raames valitakse sellel aastal esmakordselt avaliku hääletuse teel kõige laste- ja noortesõbralikum toitlustusettevõte ning kõige laste- ja noortesõbralikum kaubandus- ja teenindusettevõte.

Tartu taotleb riigilt lasteaedade ehitamiseks 64,8 miljonit toetust
Tartu linn taotleb riigieelarvest 64,8 miljonit krooni, et ehitada Tartusse kaks uut ja laiendada ühte olemasolevat lasteaeda. Kokku loodaks toetuse abil Tartusse juurde 338 lasteaiakohta.

Kõrgkooli lõpetajatel läheb töö leidmisega kitsamaks
Ajal, kui ettevõtjad laienemise asemel tegevust kärbivad, läheb tööle saamine raskemaks ka lähiajal lõpetavatel tudengitel, kel töökogemust ette näidata pole.

Valga linnavalitsus korraldab kaks riigihanget
Valga linnavolikogu aprilli viimasel istungil anti linnavalitsusele luba kuulutada välja hange traktori ja haakeseadmete ning väikebussi kasutusrendile. Valga linnahooldusameti juhataja Jüri Tsarjov põhjendas esimest hanget sellega, et niitmisele kuuluv pind Valgas on suurenenud.

Käimasolevad hanked:

1. Kool ostab kooli logoga meeneid
- Kategooria: Muu
- Kirjeldus: Kool ostab kooli logoga meeneid.

2. Lasteaed soovib osta logoga meeneid
- Kategooria: Muu
- Kirjeldus: Lasteaed soovib osta logoga meeneid.

3. Lasteaed ostab jalgrattahoidla, jalgrattakiivreid ja tõukerattaid
- Kategooria: Muu
- Kirjeldus: Lasteaed ostab jalgrattahoidla, jalgrattakiivreid ja tõukerattaid.

4. Lasteaed ostab süntesaatori muusikaklassi
- Kategooria: Muu
- Kirjeldus: Lasteaed ostab süntesaatori muusikaklassi.

5. Lasteaed soovib osta logoga meeneid
- Kategooria: Muu
- Kirjeldus: Lasteaed soovib osta logoga meeneid.

6. Lasteaed soovib osta mänguväljaku
- Kategooria: Sisustus
- Kirjeldus: Lasteaed soovib osta mänguväljaku.

7. Lasteaed soovib osta bussiteenust
- Kategooria: Kaubandus ja teenused
- Kirjeldus: Lasteaed soovib osta bussiteenust Olgina-Tallinn-Olgina.

8. 40. kohaline buss
- Kategooria: Kaubandus ja teenused
- Kirjeldus: Marsruudil Võru-Tallinn-Võru mai lõpus.

9. Vallavalitsus kuulutab välja pakkumised
- Kategooria: Ehitus
- Kirjeldus: Rahvamaja katuse rekonstrueerimine, kooli automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamine.

10. Videovalvesüsteemi projekteerimine
- Kategooria: Ehitus
- Kirjeldus: Projektdokumentatsiooni koostamine, mille alusel toimub videovalvesüsteemi väljaehitamine.

11. puurkaev-pumpla rajamine
- Kategooria: Ehitus
- Kirjeldus: Puurkaev-pumpla projekteerimine ja ehitamine koos tehnoseadmetega.

12. hoone renoveerimise ehituse omaniku-järelevalve ja muinsuskaitse järelevalve
- Kategooria: Ehitus
- Kirjeldus: Omanikujärelevalve tegemine kooli renoveerimistöödel.

Võta ühendust meie kliendihalduritega
telefonil 733 8069 või e-post info@haridusportaal.ee

WWW: www.haridusportaal.ee
E-Post: info@haridusportaal.ee
Telefon: 7 33 8069
Kui uudiskiri pole nähtav, vajuta siia.
Soovin eemaldada oma aadressi Haridusportaal.ee uudiskirja saajate nimekirjast. Vabandame ebameeldivuste pärast.