28. veebruar 2006
Eesti Koolijuhtide Ühendus ühines pöördumisega.

Käesolev pöördumine on ajendatud murest , kuidas tagatakse uues RÕK-is järjepidevalt õpilase tervikliku isiksuse kujundamine, kui RÕK-i üldosa projektist on välja jäetud tervikliku ainetsüklina inimeseõpetus.

Noppeid konverentsilt ja messilt
  • Kõikides boksides asjatundlikud ja suhtlemisaldid inimesed. Aastakonverentsiks valitud paik universiaalne ja sai kokku viia suhtlemise ning puhkuse... (Sirje Laansoo, E.Vilde nim. Juuru Gümnaasium direktor)

  • Messi korralduses, sellisel kujul nagu ta sel aastal oli, ei oskaks ma midagi parandada. Tore oli näha, et koolijuhid kasutasid kogu vaba aega messi külastamiseks. (Aivo Oblikas, Bestmarki Suurköökide AS)

  • Konverentsil positiivne, arengule suunatud õhkkond. Mess konkreetne, koolile orienteeritud, meeldivalt erinev tavapärasest kaubalaadast. (Martin Kaasik, Tallinna Laagna Gümnaasiumi direktor, EKJÜ juhatuse esimees)

Soovides kommenteerida messi ja/või konverentsi vajuta siia.

Küsitluse tulemused (28.02.2006)

Kuidas jäite rahule aastakonverentsi ja messiga?

Jäin rahule: 147
Nii ja naa: 19
Ei jäänud üldse rahule: 10

Liitu ja võida!

Olete kõik oodatud liituma portaali Koolijuht.ee tasulise osaga. NB! Uute liitunute vahel loosime märtsi lõpus välja nägusa Koolijuht.ee logoga tindipliiats. Liitu portaaliga.

Võtame Teiega täiendavalt ühendust, kui soovite saada lisainformatsiooni.

Seadusandluse viimased 3 täiendust
  • Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seadus

  • Haridus- ja Teadusministri määrus "Munitsipaalkoolid, mille juures olevas või moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides"

  • Haridus- ja Teadusministri määrus "Õpilaste tunnustamise kord"

Loe täiendavalt portaali kinnises osas seadusandlust, vaatamiseks pead sisse logima.

NB! Seadusandluse juures on viited otse Riigi Teataja vastavale leheküljele!

Koolijuhi käsiraamat

Koolijuht.ee tutvustab Ruth Eliase CD väljaannet "Asjaajamine üldhariduskoolis ja kooli dokumentatsioon". Nimetatud materjal sisaldab näpunäiteid kooli asjaajamisega seotud dokumentide

  • korrashoiuks,
  • vormistamiseks,
  • loomiseks,
  • säilitamiseks.

Välja on toodud ka näidsvormid erinevatest dokumentidest ning viited seadusandlusele Riigi Teatajas.

CD materjali täiendused ja parandused kajastame portaali Koolijuht.ee kinnises osas.

Viimane sarnane raamat ilmus enam kui kümme aastat tagasi, seega on selle ilmumine tõeline maiuspala kõigile koolijuhtidele.

 

Kuidas oma igapäevatööd lihtsustada läbi portaali Koolijuht.ee kasutusvõimaluste

Hanked

Läbi hangete edastamise jõuab Teie hinnapäring tunduvalt laiemale ettevõtete hulgale. Meie plussiks on firmade andmebaasi olemasolu. Pakkumised, mis Teie postkasti saabuvad, ei kohusta Teid millekski, küll aga saate informatsiooni ostetava toote-teenuse hinnaklassi kohta.

Kommenteerimine

Pea iga lehekülg portaalis Koolijuht.ee on kommenteeritav. Läbi kommentaaride saab teinekord päris üllatavat tagasisidet, samuti on võimalik aidata teemast eemalolevatel koolijuhtidel paremini aru saada artikli sisust. Kommenteerimine pole anonüümne, seega on läbi selle võimalus huvitavaid kolleege leida või siis hoopis autoriteetide arvamust teada saada.

Foorumid

Foorumid, mis asuvad portaali kinnises osas, on suurepärane võimalus koolijuhile oma arvamuse avaldamiseks ja probleemide arutamiseks vaid selle valdkonnaga kusis olevate inimestega. Kui tunnete vajadust uue foorumi teema avamiseks, saatke meile kiri ning me teeme võimalikuks vestluse alustamise.

Teadete edastamine

Edastades teate meile, saab seda lugeda kogu portaali lugejaskond. Kuna koolijuht on hõivatud inimene, siis huvitavate ürituste, koolituste vms info eest oskab ta kindlasti tänulik olla. Teadete edastamisel peate olema veendunud, et tegu on väärtusliku informatsiooniga ning ei teeni vaid ühe ettevõtte reklaami eesmärki.

Küsi nõu...

Juba täna on raamatu "Asjaajamine üldhariduskoolis ja kooli dokumentatsioon" autor Ruth Elias valmis vastama Teie küsimustele – küsi julgesti tema kui spetsialisti nõu.

EKJÜ piirkondlik infovahetus

EKJÜ lehepoolel on võimalus luua piirkondadel oma info vahetamise ja üleslaadimise koht. Ole aktiivne ja kasuta seda võimalust!

Värsked hariduselu uudised

Vaid portaalis Koolijuht.ee kajastatakse ühes kohas iga päev värskeid hariduselu uudiseid nii suurematest päevalehtedest (näiteks Äripäev, Postimees jt) kui ka väiksematest kohaliku tähtsusega ajalehtedest (näiteks Põhjarannik, Võrumaa Teataja jt). Iga uudise juures on kommenteerimise võimalus – avalda oma arvamust ja hoia silm peal ka kolleegide mõtteavaldustel.

Seadusandlus

Seadusandlust kajastatakse erinevatel internetilehekülgedel – portaal pakub veel ühte võimalust vajaliku paragrahvi leidmiseks. Sarnaselt kõigele muule informatsioonile, on ka siin võimalus olemasolevat nimekirja täiustada saates vajaliku info meie e-posti.

WWW: www.koolijuht.ee
E-Post: info@koolijuht.ee
Telefon: 7 33 8069