21. juuni 2007

Lugupeetud koolijuht!

Liivarand

Haridusportaal.ee soovib Teile toredat ja edukat suve. Uudiskirjast leiate väljavõtteid online-intervjuust haridusminister Tõnis Lukasega, samuti informatsiooni uuemate määruste kohta.

Juulikuu jooksul tekkivate Haridusportaal.ee-ga seotud küsimuste ja probleemide korral palume ühendust võtta üldtelefonil 733 8069.

Toredat suve soovides,
Haridusportaal.ee meeskond

4. juunil vastas Haridusportaal.ee kaudu küsimustele Haridus- ja Teadusminister Tõnis Lukas. Täname siinkohal kõiki aktiivseid küsimuste esitajaid ning toome mõningad väljavõtted vastustest.

 • Täna oleme riiklikult kokku leppinud, et gümnaasiumi ehk üldhariduskooli lõpetamiseks ja üldkeskhariduse omandamiseks tuleb sooritada 5 lõpueksamit, neist vähemalt kolm on riigieksamid. Need kohustused on koolipidajal teada, kui ta oma kooli tegevust korraldab ja õppetööd planeerib. /.../ Tulevikus peaks rohkem rõhku panema kutse- ja üldharidusliku õppe integratsioonile.
 • Õppeasutuste järelevalve ümberkorraldamisel on ministeerium lähtunud Euroopa Liidu liikmesriikide suundumustest, kus õppeasutusi motiveeritakse ise oma tööd analüüsima ja rõhk on õppeasutustes sisehindamisel, mitte välisel kontrollil. Riiklikul tasandil tagatakse õppeasutuste nõustamine.
 • /.../ pooldame avatud standardite kasutust (artvutitarkvara puhul - Haridusportaal.ee), kuid vabavara edu on määratud ülemineku lihtsuse, hinna, toe ja MS toodetega ühilduvusega. Kasutajatelt saadud informatsiooni põhjal on praegu veel probleeme toega ja MS toodetega ühilduvusega.
 • Kui kõik sujub, siis rakendame uue ja maakoolide olukorda paremini arvestava rahastamismudeli alates 2008. aasta sügisest.
 • Eesti haridussüsteem on egalitaarne, üksikute elitaarsuse ilmingutega.
 • Täiendavalt on HTM kavandamas vahendite eraldamist karjääriteenuste osutamiseks EL tõukefondide vahenditest rahastatava Karjääriteenuste arendamise programmi kaudu.
 • Pikapäevakooli projekti on kavas jätkata. See võiks olla pikemaajalisem kui vaid igaks aastaks eraldi.
 • Teen Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele ettepaneku kaaluda võimalust, et teatud juhtudel saaks (Riigieksami - Haridusportaal.ee) mitmekordse ebaõnnestumise järel teise eksami valida.
 • Ministeeriumi Tartus asumine on avardanud Eesti riigiaparaadi arusaamist sellest, et elu käib ka väljaspool pealinna.

Kõik küsimused ja vastused leiate klõpsates siin!

Suve sünnipäevad

22.06 - Andres Kampmann (Oru Kool)
22.06 - Diana Sarapuu (Keeni Põhikool)
29.06 - Rein Reidla (Võsu Põhikool)
30.06 - Jaan Kabin (Tartu Raatuse Gümnaasium)
30.06 - Peeter Kikas (Tartu Kunstigümnaasium)
30.06 - Tiina Talvi (Lümanda Põhikool)
01.07 - Anu Roht (Kärstna Põhikool)
02.07 - Mart Kuuskmann (Pärnu Ühisgümnaasium)
03.07 - Kaie Kliss (Rõude Lasteaed-Algkool)
03.07 - Tiiu Millistfer (Tartu Forseliuse Gümnaasium)
08.07 - Mehis Pever (Tallinna Ühisgümnaasium)
16.07 - Viljar Aro (Saaremaa Ühisgümnaasium)
17.07 - Birgit Tammjõe-Tulp (Püünsi Põhikool)
17.07 - Sharon A. Sperry (Eesti Rahvusvaheline Kool)
17.07 - Toomas Takkis (Kuressaare Gümnaasium)
20.07 - Ilja Tuhk (Kihnu Gümnaasium)
22.07 - Paul Poopuu (Türi Majandusgümnaasium)
28.07 - Ants Piirsalu (Ala Põhikool)
28.07 - Tõnu Joab (Uhtna Põhikool)
29.07 - Piret Koorep (Mõisaküla Keskkool)
01.08 - Vello Talviste (Paide Gümnaasium)
03.08 - Toomas Samm (Tartu Mart Reiniku Gümnaasium)
06.08 - Diana Beltadze (Pärnu-Jaagupi Gümnaasium)
06.08 - Natasa Kotergina (Sillamäe Eesti Põhikool)
07.08 - Asta Pazuhanit (Padise Põhikool)
11.08 - Kaarel Kalmet (Luunja Keskkool)
11.08 - Peeter Hansberg (Orissaare Gümnaasium)
12.08 - Virge Ong (Aluvere Põhikool)
12.08 - Maria Tiro (Jüri Gümnaasium)
13.08 - Rita Rumm (Tallinna Sikupilli Keskkool)
15.08 - Ilme Hõbemägi (Aakre Lasteaed-Algkool)
19.08 - Kaare Martinfeld (Võru Kesklinna Gümnaasium)
21.08 - Tõnu Toon (Kärla Põhikool)
21.08 - Arvo Sakjas (Laiuse Põhikool)
22.08 - Ülle Riisalu (Alu Lasteaed-Algkool)
22.08 - Andi Einaste (Rakke Gümnaasium)
24.08 - Maie Sepp (Tallinna Kivimäe Põhikool)
26.08 - Gunnar Polma (Tallinna Reaalkool)
27.08 - Marika Pütsepp (Salme Põhikool)
31.08 - Leini Vahtras (Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium)

Seadused & määrused

29.05.2007 Haridus- ja teadusministri 25. jaanuari 2001. aasta määruse nr 7 "Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu, vormid ja nende täitmise kord" muutmine

29.05.2007 Helme Sanatoorse Internaatkooli põhimäärus

25.05.2007 Eksamiperioodi põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks ning riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2007/2008. õppeaastal

24.05.2007 Lahmuse Kooli põhimäärus

23.05.2007 Haridus- ja Teadusministri 24. oktoobri 2005. a määruse nr 43 "Riikliku arengukava meetme 1.1 "Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem" toetuse andmise tingimused" muutmine

16.05.2007 Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu, dokumentides esitatavad andmed ning nende täitmise kord

10.05.2007 Vidruka Kooli põhimäärus

10.05.2007 Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli põhimäärus

10.05.2007 Valga Jaanikese Kooli põhimäärus

10.05.2007 Ämmuste Kooli põhimäärus

10.05.2007 Vastseliina Internaatkooli põhimäärus

10.05.2007 Päinurme Internaatkooli põhimäärus

10.05.2007 Haridus- ja teadusministri 9. veebruari 2006. a määruse nr 8 "Õpilaste tunnustamise kord" muutmine

Tootetutvustused ja sooduspakkumised firmadelt

UQ Software - Koduleht.net

Ellermaa Tarkvaratöökoda - Oleme spetsialiseerunud õppeotstarbeliste ja laiatarbe arvutiprogrammide valmistamisele.

Happy Graphics

Motiva - on aknakatete aeg!

Koopiamasinate ja projektorite sooduspakkumine haridusasutustele kuni jaanipäevani

Hariduselust huvitatud firmad

 • Sunorek AS
 • Dieta AS
 • Münt AS
 • Inest Market AS
 • Pixner OÜ
 • Regio AS
 • Arne ja Pojad OÜ
 • Haapsalu Restauraator OÜ
 • Edela Loodusmatkad OÜ
 • Happy Graphics OÜ
 • KL Mööbel ja Disain OÜ
 • Ellermaa Tarkvaratöökoda OÜ
 • Onetor OÜ
 • Tantar Disaini OÜ
 • Ronvar OÜ
 • UQ Software OÜ
 • Villaare OÜ
 • Oma Aed OÜ
 • OX Eesti OÜ
 • Ekker Ehitus OÜ
 • Kevar Ehitus OÜ
WWW: www.haridusportaal.ee
E-Post: info@haridusportaal.ee
Telefon: 733 8069