09. september 2008
Konverents 2008

Toome Teieni järjekordse uudiskirja. Uudiskirjast leiate informatsiooni meie pakkumiste kohta.

Meeldivat lugemist!

Haridusportaal.ee meeskond

Lisa hange ja võida Toila SPA.

Kõigi järgneva nelja kuu jooksul (kuni 31. detsember 2008) hanke lisanud isiku vahel loosime välja Toila SPA pakett ja 5000.- eest kunstiklasside tarbeid.

Iga lisatud hange suurendab võiduvõimalust, sest Teie häälte arv on võrdne lisatud hangete arvuga!

Hanget saab sisestada, täites vormi hangete lehel


Liitumisinfo

Selleks, et kasutada kõiki Haridusportaali võimalusi, soovitame liituda Haridusportaal.ee kinnise osaga.

  1. Huvitume ka Teie töö iseloomust tingitud probleemidest, mille lahendamisel saaksime abiks olla.
  2. Ootame Teie ettepanekuid Haridusportaali koolijuhtide osa täiustamiseks ja paremaks muutmiseks.

Liitumisinfot küsige telefonil 733 8069 või e-posti aadressil info@haridusportaal.ee.

Hea kohvi saladus

Tänapäeval kujutavad kõik ette, et on tavapärane kui ettevõtetes või mõnes avalikus kohas saab kasutada vee- või kohviautomaati. Kas haridusasutus on siin erandiks?

1997 aastast kuuma-ja külmajoogiautomaate turustava OÜ Kuldkohv’i klientideks on hakanud viimase aasta jooksul üle 30 haridusasutuse.

Haridusasutustest klientidelt tagasisidet uurides selgus, et kohviautomaadi hankimise põhilisteks positiivseteks argumentideks on alati värske joogi saamine ühe nupuvajutusega, lihtne kasutamine, rendi võimalus ja kulude kontrolli all hoidmine. Lisaks veel Kuldkohvi poolt spetsiaalselt haridusasutustele mõeldud paindlik 2 kuulise maksepuhkusega rendileping ja avhatlev stardipakett igale uuele kliendile.

Ka lai seadmete valik on aidanud paljudel positiivsele otsusele jõuda. Kindlasti peab optimaalse suurusega kohviautomaadi valimisel arvestama kasutajate hulka ja maitse eelistusi. Kui on teada, et õpetajate toas või puhkenurgas juuakse vaid kohvi ja teed siis ilmselt sobib 10-30 kasutajale mõeldud lihtne automaat mis väljastab värsket kohvi ja kuuma vett. Piimavahustajaga mudel võimaldab aga juba maitsvat cappuccinot või cafe lattet nautida. Ligi pooled haridusasutustest on valinud täiuslikuma automaadi mis peale enim tuntud kohvijookide väljastavad värskelt valmistatud lastele hästi maitsvat kakaod, teed ja kuuma sokolaadi. Sellistele 20 kuni 500 kasutajale mõeldud ja erinevaid jooke valmistavatele automaatidele saab soovi korral integreerida rahalugeja mis aitab kulusid tagasi teenida ja jookidele optimaalsete hindade määramisel kasumisse jõuda.

Hea kohvi saladus ... KULDKOHV!

Seadused & määrused!

1.09.2008 Haridus- ja teadusministri 11. augusti 2008. a määruse nr 44 „Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm” muutmine

1.09.2008 Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli põhimäärus

1.09.2008 Järvamaa Kutsehariduskeskuse põhimäärus

1.09.2008 Riiklikule õppekavale vastavate õpikute, töövihikute ja tööraamatute loetelu 2008/2009. õppeaastaks

26.08.2008 Euroopa Liidu liikmesriigis elavate ning kooliekskursioonil osalevate kolmandate riikide kodakondsusega õpilaste nimekirja vorm ning selle täitmise kord ja kasutamise juhend

22.08.2008 Haridusministri ning haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete kasutuselevõtuga

15.08.2008 Haridus- ja teadusministri 2. aprilli 2007. a määruse nr 23 "Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord" muutmine

12.08.2008 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse põhimäärus

11.08.2008 Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm

25.07.2008 Haridusministri 18. mai 1999. a määruse nr 28 “Kõrghariduse omandamisel süvendatult riigikeele õppimise tingimuste ja korra kinnitamine” muutmine

23.07.2008 Haridus- ja teadusministri 24. oktoobri 2005. a määruse nr 43 „Riikliku arengukava meetme 1.1 “Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem” toetuse andmise tingimused” muutmine

23.07.2008 Riigiharidusasutuste ühiselamute kasutusse andmise tingimused ja kord

23.07.2008 Haridusministri 21. detsembri 2001. a määruse nr 72 “Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” muutmine

10.07.2008 Haridusministri 9. aprilli 2002. a määruse nr 31 “Teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise tingimused ja kord” muutmine

10.07.2008 Haridus- ja teadusministri 21. detsembri 2007. a määruse nr 82 “Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” muutmine

10.07.2008 Haridusministri 5. detsembri 2001. a määruse nr 69 „Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendusasutuste registri asutamine ja selle pidamise kord” muutmine

07.07.2008 Haridusministri 2. jaanuari 2001. a määruse nr 1 „Kooliraamatukogude töökorralduse alused” muutmine

WWW: www.haridusportaal.ee
E-Post: info@haridusportaal.ee
Telefon: 7 33 8069