23. oktoober 2008

Toome Teieni järjekordse uudiskirja. Uudiskirjast leiate informatsiooni meie pakkumiste kohta.

Meeldivat lugemist!

Haridusportaal.ee meeskond

Lisa hange ja võida Toila SPA.

Kõigi järgneva kahe kuu jooksul (kuni 31. detsember 2008) hanke lisanud isiku vahel loosime välja Toila SPA pakett ja kunstiklasside tarbeid.

Iga lisatud hange suurendab võiduvõimalust, sest Teie häälte arv on võrdne lisatud hangete arvuga!

Hanget saab sisestada, täites vormi hangete lehel

Liitumisinfo

Selleks, et kasutada kõiki Haridusportaali võimalusi, soovitame liituda Haridusportaal.ee kinnise osaga.

  1. Huvitume ka Teie töö iseloomust tingitud probleemidest, mille lahendamisel saaksime abiks olla.
  2. Ootame Teie ettepanekuid Haridusportaali koolijuhtide osa täiustamiseks ja paremaks muutmiseks.

Liitumisinfot küsige telefonil 733 8069 või e-posti aadressil info@haridusportaal.ee.

Seadused & määrused!

16.10.2008 Haridus- ja teadusministri 2. juuni 2008. a määruse nr 31 «Eksamiperioodid põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks ning riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2008/2009. õppeaastal» muutmine

16.10.2008 Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 «Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord» muutmine

16.10.2008 Narva Kutseõppekeskuse põhimäärus

16.10.2008 Haridus- ja teadusministri 12. jaanuari 2007. a määruse nr 10 «Kutseõppeasutuse nõukogu tegutsemise kord» muutmine

26.09.2008 Haridus- ja teadusministri 30. novembri 2007. a määruse nr 73 «Tasemeeksameid korraldava asutuse määramine ning tasemeeksamite läbiviimise kord» muutmine

19.09.2008 Haridus- ja teadusministri 26. märtsi 2008 määruse nr 21 „Õppeasutuste riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve läbiviimise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2008/2009. õppeaastal” muutmine

18.09.2008 Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord

1.09.2008 Haridus- ja teadusministri 11. augusti 2008. a määruse nr 44 „Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm” muutmine

1.09.2008 Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli põhimäärus

1.09.2008 Järvamaa Kutsehariduskeskuse põhimäärus

1.09.2008 Riiklikule õppekavale vastavate õpikute, töövihikute ja tööraamatute loetelu 2008/2009. õppeaastaks

26.08.2008 Euroopa Liidu liikmesriigis elavate ning kooliekskursioonil osalevate kolmandate riikide kodakondsusega õpilaste nimekirja vorm ning selle täitmise kord ja kasutamise juhend

22.08.2008 Haridusministri ning haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete kasutuselevõtuga

15.08.2008 Haridus- ja teadusministri 2. aprilli 2007. a määruse nr 23 "Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord" muutmine

12.08.2008 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse põhimäärus

11.08.2008 Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm

WWW: www.haridusportaal.ee
E-Post: info@haridusportaal.ee
Telefon: 7 33 8069