31. märts 2009

Toome Teieni järjekordse uudiskirja.

Meeldivat lugemist!

Haridusportaal.ee meeskond

Lp. Haridusjuht,

Tuletame Teile meelde, et sellel reedel, 3. aprillil, toimub online intervjuu Eesti Vabariigi majandus – ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsiga.

Küsimusi on võimalik esitada 2. Aprillini.

Juhan Parts on sündinud 27. Augustil 1966. Aastal. Lõpetanud Tallinna 1. Keskkooli (Gustav Adolfi Gümnaasium ) ning Tartu Ülikooli õigusteaduskonna.

Parts on töötanud Justiitsministeeriumi asekantslerina ning riigikontrolörina. Aastatel 2003 – 2005 oli ta Eesti Vabariigi peaminister, alates 2007. aastast on Parts juhtinud Majandus- ja Kommunikatsioonimisteeriumi.

Liitumisinfo

Selleks, et kasutada kõiki Haridusportaali võimalusi, soovitame liituda Haridusportaal.ee kinnise osaga.

  1. Huvitume ka Teie töö iseloomust tingitud probleemidest, mille lahendamisel saaksime abiks olla.
  2. Ootame Teie ettepanekuid Haridusportaali koolijuhtide osa täiustamiseks ja paremaks muutmiseks.

 

Seadused & määrused!

5.03.2009 „2009. aasta riigieelarve seaduses” kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord

5.03.2009 Haridus- ja teadusministri 3. detsembri 2008. a määruse nr 70 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite korraldamise ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja kord“ muutmine

3.03.2009 Haridus- ja teadusministri 6. detsembri 2005. a määruse nr 52 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord“ muutmine

26.02.2009 Riigi põhikooli ja gümnaasiumi pedagoogide töötasustamise alused

26.02.2009 Munitsipaalkoolide õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtestamine

25.02.2009 Kõpu Internaatkooli põhimäärus

25.02.2009 Kiigemetsa Kooli põhimäärus

25.02.2009 Munitsipaalkoolid, mille juures olevas või moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides

20.02.2009 Mootorsõidukite juhtide kutseõppe riiklik õppekava

06.02.2009 Arvutierialade riiklik õppekava

02.02.2009 Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded

Hariduselust huvitatud firmad

Koopia Niini & Rauam OÜ
Marivari AS
Sisustusekspert AS
Mirdi Ehitus OÜ
EESTI PÕLLUMAJANDUSMUUSEUM
Karolin Disain OÜ
Ellermaa Tarkvaratöökoda OÜ
Event Center OÜ
Laesüsteemid OÜ
MIVO EHITUS OÜ
VELMA MÖÖBEL OÜ
TABASALU MEISTRID OÜ
INTERINX OÜ
ESTKO AS
ESTRAVEL AS
ARISTEL HALDUS OÜ
Satunallet Baltics OÜ
DMC DIRECT OÜ
Kodupaber AS
Baltic Print & Banners OÜ
Destriina Kontorikaubad
Bussiproff OÜ
Feiss Ärikingitused ja Tekstiil
PROJEKTIEKSPERT OÜ
ATS TOOTMINE OÜ
ABIPRINT OÜ
GOODMARK OÜ
RUFFLER OÜ
AURENTUM OÜ
CONDERI PROJEKTID OÜ
ECONOVA OÜ
MIDESKO OÜ
NORDIC SPORT EESTI AS
HELIMEES OÜ
A-TRÜKK OÜ
JUKAT EESTI OÜ
ARGROV PROJEKT OÜ
DONAR EHITUS OÜ
KATUSETARK OÜ
KODUPABER AS
KOJAD OÜ

WWW: www.haridusportaal.ee
E-Post: info@haridusportaal.ee
Telefon: 7 33 8069