HANKETEADE: Valga Vallavalitsuse arhiiviruumi liikuvate riiulite ost ja paigaldus

Hankija nimi: Valga Vallavalitsus

Hanke nimetus: Valga Vallavalitsuse arhiiviruumi liikuvate riiulite ost ja paigaldus

Käesolevaga teeb hankija huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt hankedokumendis sisalduvatele tingimustele.

1. Üldandmed

1.1. Hankija: Valga Vallavalitsus, Puiestee 8, Valga, 68203, reg nr 77000507, valga@valga.ee, tel 766 9900.

1.2. Hanke eest vastutav isik: jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas

1.3. Hankemenetlus: hange alla lihthanke piirmäära.

2. Hanke objekt ja eesmärk

2.1. Eesmärk: Valga Vallavalitsuse ruumides (Puiestee 8, Valga linn)  arhiiviruumi liikuvate riiulite ost ja paigaldus

3. Nõuded pakkujatele

Hankes osalemise tingimused ja tingimustele vastavuse hindamiseks esitatavad dokumendid:

3.1. Pakkuja riiklike maksude tasumise kohustused peavad olema nõuetekohaselt täidetud ja pakkuja majanduslik seisund peab võimaldama häireteta teostada riigihanke esemeks olevaid töid.

4. Pakkumuse esitamine

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt aadressile hanked@valga.ee hiljemalt 10.12.2018  kell 13.00. Pakkumus peab kehtima vähemalt 60 päeva alates selle esitamisest.

5. Pakkumuste hindamine

5.1. Hankija kontrollib pakkumuste vastavust hankedokumentides sätestatud tingimustele.

5.2. Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks madalama hinnaga pakkumuse.

5.3. Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi, loobuda teenuse osade tellimisest või lükata tagasi kõik pakkumused kui nende maksumused ületavad selleks planeeritud eelarvet.

6. Läbirääkimised

6.1. Hankija peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi. Hankija peab läbirääkimisi eeldatavasti juhul, kui pakkumuse maksumused ületavad oluliselt hanke eeldatavat maksumust.

6.2. Läbirääkimisi võib hankija pakkujatega pidada kirjalikult e-posti teel. Läbirääkimiste käigus on hankijal õigus nõuda pakkujalt täiendavate dokumentide esitamist.

6.3. Läbirääkimiste objektiks on hankelepingu eseme ja hankelepingu tingimuste täpsustamine, vajadusel korrigeerimine ja sellest tulenevalt pakkumuse maksumus.

6.4. Hankija tagab kõigi pakkujate võrdse kohtlemise. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed ning hankija ei avalda läbirääkimiste käigus saadud pakkumusi puudutavat teavet.

6.5. Juhul kui hankija on pidanud läbirääkimisi, antakse pärast läbirääkimiste lõppemist pakkujatele võimalus esitada uus hinnapakkumus.

7. Tingimused

Objektiga tutvumine on kohustuslik (Kontaktisik Anastasija Kikkas, anastasya.kikkas@valga,ee, 57503700).

Ettemaksu ei teostata

8. Orienteeruvad mõõdud ja andmed:

Kahepoolne vagun:

745+15 x 8165 x 2190mm (SxPxK) - 2tk

745+15 x 5465 x 2190mm (SxPxK) - 5tk

Statsionaarne riiul:

375 x 8165 x 2190mm (SxPxK) - 2tk

375 x 7230 x 2190mm (SxPxK) - 1tk

 

Kõrguses 5 riiuliplaati + katus

Riiuliplaadi mõõdud 350x900 mm

Riiuliplaatide vaheline vaba kõrgus 4x395 + 1x270mm,

reguleerimise samm 25mm

Kinnised küljed

Põrandapealsed siinid

Terasrattad kuullaagritel

 

LISAD: Arhiiviruumi joonis ja liikuva riiuli ühe bloki näidis

Tootja garantii 2 aastat

Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles