Haridus- ja Teadusministeerium saatis partneritele arvamuse avaldamiseks kõrgharidusseadustiku kaasajastamise kavatsuse, millega korrastatakse ja lihtsustatakse valdkonna õigusakte, seades esikohale õppija õigused ja kohustused.

Minister Mailis Repsi sõnul on seadustikus kavas keskenduda kõrgharidusõppe eesmärkidele ja vähem detailsetele tegevusjuhistele. „Plaanime selgemalt välja tuua nii riigi ja kõrgkoolide peamised ülesanded kui ka üliõpilaste õigused ja kohustused,“ märkis Reps. „Kavas on tugevdada ülikoolide ja ühiskonna seoseid ning soodustada karjäärimudelite kaasajastamist ülikoolides, mis motiveeriks noori valima teadlase elukutset.“

Kõrgharidusseadustiku uuendamisega ei muudeta kõrgharidussüsteemi põhialuseid, see tähendab kõrgkoolide ulatuslikku autonoomiat, kolmeastmelist kõrgharidusõpet, kvaliteedihindamise põhialuseid jne.

Senised regulatsioonid on pärit peamiselt 1990. aastatest ning keskenduvad õppija asemel institutsioonidele. Samas peab õiguslik raamistik käima kaasas üliõpilaste muutunud vajadustega – inimesed õpivad kogu elu, liiguvad erinevate õppeasutuste, õppetasemete ja riikide vahel ning ootavad kõrgharidusõppelt rohkem praktilisust.

Eelnõu väljatöötamiskavatsuses kirjeldatakse probleeme, mida seadustiku kaasajastamisel lahendama asutakse, pakutakse välja võimalikke lahendusi ja hinnatakse, millised mõjud ühe või teise lahendusega võivad kaasneda.

Kõrgharidusseadustiku kaasajastamine algas aasta tagasi, kui üliõpilastelt, kõrgkoolidelt, tööandjate ja töötajate organisatsioonidelt ning ministeeriumidelt koguti ettepanekuid, mida tuleks muuta. Ettepanekuid on arutatud töörühmades.

Eelnõu väljatöötamiskavatsus saadeti arvamuse avaldamiseks kõrgkoolidele, üliõpilaste, tööandjate ja töötajate esindusorganisatsioonidele ning ministeeriumitele. Ministeerium ootab tagasisidet oktoobri keskpaigaks.

Kõrgharidusseadustiku uuendamine on osa kogu haridusseadustiku kaasajastamisest.

Kõrgharidusseadustiku sakk haridusseadustiku blogis

Väljatöötamiskavatsuse tervikdokument
Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles