Minister Mailis Reps osales täna Luksemburgis toimuval ülemaailmsel haridusministrite, innovaatorite ja erasektori esindajate tippkohtumisel (Global Education Industry Summit, ehk GEIS), kus tõdeti, et haridus ja innovatsioon on sama mündi kaks külge, millest lähtuvalt peaksid avalik ja erasektor vastandumise asemel tegema enam koostööd.

Kool on majanduse arengumootor ja kogukonna heaolu looja. Näitlikustamaks, et innovatsioon tärkab juba koolis, esitleti kohtumisel parimaid näiteid maailmast. Väljavalitute hulka kuulus ka meie oma Väätsa Põhikool Saksamaa, Belgia ja Austraalia näidete kõrval. 

“On suur rõõm, et Kesk-Eestis asuv Väätsa põhikool on äratanud tähelepanu maailmas kui kool, mis on kohaliku kogukonna arengu ja heaolu eestvedajaks. Väätsa kool on hea näide ja eeskuju maailma väiksematele koolidele tõendades, et suured edulood ei teki vaid suurriikides või pealinnades,“ sõnas minister Mailis Reps.

Haridusvolinik Tibor Navracsics rõhutas, et GEIS on hea formaat, mis võimaldab õppida üksteiselt ja inspireerida. „Aasta pärast kohtume Tallinnas, et hinnata taas, kuidas meil on läinud,“ lisas Navracsics.

Tänapäeval oodatakse tehnoloogia kasutamisest olulist lisandväärtust ka õppimisel ja õpetamisel ning innovatsiooni õhutamisel. See tähendab, et tehnoloogia aitab küll õppimisele ja õpetamisele kaasa, kuid seni ei ole suudetud veel leida õiget tasakaalu ning koostoimet tehnoloogia ja õpetamise viiside, õppekeskkonna, õppematerjalide ja õpilaste vajaduste ning võimete vahel. Erasektori roll on siin äärmiselt oluline – nii õppe kui õpisisu loomisel tuleb luua uusi mudeleid ning osata lahti lasta iganenust või iganevast.

Global Education Industry Summit on OECD poolt ellu kutsutud ja Euroopa Komisjoni toetusel ja kaaskorraldusel toimiv koostööplatvorm hariduse ja ettevõtluse partnerlusest sündiva innovatsiooni olulisuse rõhutamiseks, kus erinevad osapooled diskuteerivad hariduse arendamise ja sellega seotud strateegiate üle, mille eesmärgiks on leida ühiseid lahendusi hariduse kvaliteedi parendamiseks.

Jätrgmine tippkohtumine toimub 2018. aastal Tallinnas.
Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles