Tõrva gümnaasiumi ja Tõrva kooli juht on selgunud – valituks osutus Maarja Kallis, kellel on eelnev koolijuhi töökogemus kohusetäitjana Keeni Põhikoolis, lisaks õppejuhina ning õpetajana töötamise kogemus.

Saaremaa vallavalitsuse hallatavate Tornimäe, Laimjala (praegune Kahtla lasteaed-põhikool) ja Mustjala koolide direktorid valis komisjon välja möödunud nädala reedel.

19. mail 2023 avati ametlikult Puka uus koolimaja. Puka Kool tähistas sellega ka oma 255. juubeliaastat.

19. mail 2023 avatakse ametlikult Puka uus koolimaja. Puka Kool tähistab ka oma 255. juubeliaastat.

Seoses algkooliealiste laste arvu vähenemisega Kuremaa piirkonnas nägi volkogu vajadust Kuremaa lasteaia-algkooli tegevuse ümberkorraldamiseks nii, et kooliosa suletakse ja lasteaiaosa liidetakse Palamuse lasteaiaga Nukitsamees.
Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles