Version Koolitus
 

Austatud  haridustöötajad

Olete oodatud õppepäevale:

2-7 aastase  lapse vaimse arengu hindamine J. Strebeleva metoodika alusel

01.-02.oktoobril.2020 ja 29.-30.oktoobril 2020 kl 10-17.00 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse kuppelsaalis (Tõnismägi 2 TALLINN)

Koolitaja: ÜLLE  KUUSIK - Magister artium eripedagoogikas; logopeed tase, 8; eripedagoog, tase 8,  OÜ Arengupusle

Õppetöövormid: loeng, lapsega läbiviidava hindamistegevuse analüüs (filmi vaatlus ja hindamine).

Koolituse maht:  32 akadeemilist tundi.

Õppetöö sisu:
1. J. Strebeleva pedagoogilis-psühholoogilise hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus.
2. Tutvumine 2-3a.; 3-4a; 4-5a.; 5-6a; ja 6-7a lapse arengunäitajate, hindamisskaalade ja hindamisega.
3. Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine: arenguvestlused, lapsele individuaalse arenduskava ja/või iseloomustuse koostamine ning koolivalmiduskaardi täitmine.

Ajaline kava:

  Allteema Toimumise aeg Kestus

1.   J. Strebeleva hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus 01.10.2020 8 akad t

2. Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine 02.10.2020 2 akad t

3. 2-3 aastase lapse areng ja selle hindamine 02.10.2020 6 akad t

4. 3-4 aastase lapse areng ja hindamine 29.10.2020 4 akad t

5. 4-5 aastase lapse arengunäitajad, nende hindamine 29.10.2020 4 akad t

6. 5-6 aastase lapse areng, selle hindamine 30.10.2020 4 akad t

7. Koolivalmiduse näitajad ja hindamine 30.10.2020 4 akad t

    Kokku: 32 akad t

Oodatavad tulemused: Kursusel osalejad märkavad lapse arengu hälbimist eakohasest ning suudavad hinnata mahajäämuse olemust ning ulatust. Õppijad suudavad määratleda lapse reaalse arengutaseme erinevates valdkondades (tajud, mõtlemine, rollimäng ja joonistamine, kõne, keskendumisvõime, käe funktsionaalne seisund jm.) ning sellele toetudes planeerida edasist õpi- ja kasvatustegevust.

Kuulajatele väljastatakse tunnistus.

Õppepäeva hind:  396 eurot (hind sisaldab KM)

Info ja eelregistreerimine tel 55606076, koolitus@version.ee  www.version.ee

NB! Koolitusel on arvestatud Eestis kehtiva olukorraga, kuulajate arv on pool auditooriumi mahutavusest, kuulajad  istuvad üksikute laudade taga, piisava vahemaaga.


Lugupidamisega

Tiiu  Hazak
Tegevdirektor
Version Koolitus OÜ
Tõnismägi 2 TALLINN
tel +372 55606076
E-mail: koolitus@version.ee

Version Koolitus

Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles