Version Koolitus
 

Austatud  õpetajad

Olete oodatud õppepäevale:

Autistlike laste kõne arendamine

13. novembril 2020 kl 10-17  Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse auditooriumis 3107 (Tõnismägi 2 TALLINN)

Laps on tervik. Kõne esile kutsumine käib läbi kõnebaasi kujundamise (tajud, mõtlemine, praktilised tegevused) ja sealt siis töö edasi kõnekomponentidega.  Autistide puhul on seejärel põhiraskus kõne funktsioonide välja kujundamisel. Neil võib kõne olla, kuid nad ei kasuta seda.

Osalema on oodatud:
-  lasteaedade ja koolide pedagoogid ja teised haridustöötajad, kes puutuvad  kokku  autist-   like lastega;
- tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda autistlike lastega;
- KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kes puutuvad kokku autistlike lastega.

Loengu teemad:
1. Räägitakse autistlike laste iseärasustest, s.h kõne arengu eripäradest
2. Tutvustatakse kõne arendustöö põhisuundi: kõne komponentide ja kõne funktsioonide  arendamine
3. Kirjeldatakse võtteid, kuidas luua ja hoida sotsiaalset kontakti autistliku lapsega
4. Pikemalt peatutakse kõnearendustööl kõnetu või vähese kõnega lapsega:
-   kõnebaasi loomine (tajude ja motoorika  arendustöö);
-   lapse tegevuste kõnestamine;
-   nõuded täiskasvanu kõnele jm.
5.  Lisaks laiendatakse teadmisi õpetamis- ja abistamisvõtete süsteemist
6.  Loengul vaadatakse filmi, milles demonstreeritakse tööd kõnetu 4- aastase autistliku lapsega

Õpiväljund:
1.   Loengul osalejad eristavad arenguliste erivajadustega laste seas autismispektrihäirega lapsi.
2.  Teavad võtteid, kuidas luua lapsega sotsiaalset kontakti.
3.  Õppijad teavad, millised on kõnearendustöö põhisuunad ja võtted töös kõnetute või vähese kõnega lastega.
4. Loengul osalejad oskavad autismispektrihäirega laste vanemaid esmaselt nõustada.

Õppepäeva kestus on 7 akadeemilist tundi

Õppepäevad viib läbi: ÜLLE KUUSIK   Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuse logopeed/ eripedagoog (tase 8), magister artium eripedagoogikas. On spetsialiserunud väikelaste üld- ja kõnearengu hindamisele, perede nõustamisele ja individuaalsete arenduskavade koostamisele.

2015. aastal pälvis Ülle Kuusik Tartu medali.

Kuulajatele väljastatakse tunnistus.

Õppepäeva hind: 132 EUR (sisaldab KM)

Info ja eelregistreerimine tel 55606076, koolitus@version.ee  www.version.ee

NB! Koolitusel on arvestatud EV valitsuse nõudega hoida koolitusruumides osalejate vahel turvalist vahemaad. Osalejate arvu on vähendatud ½ auditooriumi mahutavusest ning nad istuvad ühekaupa ohutu vahemaaga. Klassiruumis ja kohvipausi juures on käte desinfirseerimise vahendid, infolauast võib iga osaleja saada meditsiinilise maski.


Lugupidamisega

Tiiu  Hazak
Tegevdirektor
Version Koolitus OÜ
Tõnismägi 2 TALLINN
tel +372 55606076
E-mail: koolitus@version.ee

Version Koolitus

Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles