Version Koolitus
 

Austatud  haridustöötajad

Olete oodatud 4-päevasele kursusele:

2-7 aastase  lapse vaimse arengu hindamine J. Strebeleva metoodika alusel

28.-29.10 ja 18.-19.11.2021 kl 10-17.00 Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14)

Koolitaja: ÜLLE  KUUSIK - Magister artium eripedagoogikas; logopeed, tase  8; eripedagoog, tase 8,  OÜ Arengupusle
Õppetöövormid: loeng, lapsega läbiviidava hindamistegevuse analüüs (filmi vaatlus ja hindamine).  

Koolituse maht
:  32 akadeemilist tundi.

Õppetöö sisu:
1. J. Strebeleva pedagoogilis-psühholoogilise hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus.
2. Tutvumine 2-3a.; 3-4a; 4-5a.; 5-6a; ja 6-7a lapse arengunäitajate, hindamisskaalade ja hindamisega.
3. Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine: arenguvestlused, lapsele individuaalse arenduskava ja/või iseloomustuse koostamine ning koolivalmiduskaardi täitmine.

Ajaline kava:

Allteema   Toimumise aeg   Kestus
1. J. Strebeleva hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus    28.10.2021   8 akad t
2.  Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine   29.10.2021   2 akad t
3.  2-3 aastase lapse areng ja selle hindamine   29.10.2021   6 akad t
4.  3-4 aastase lapse areng ja hindamine   18.11.2021   4 akad t
5.  4-5 aastase lapse arengunäitajad, nende hindamine   18.11.2021   4 akad t
6.  5-6 aastase lapse areng, selle hindamine    19.11.2021   4 akad t
7.  Koolivalmiduse näitajad ja hindamine   19.11.2021   4 akad t

Oodatavad tulemused: Kursusel osalejad märkavad lapse arengu hälbimist eakohasest ning suudavad hinnata mahajäämuse olemust ning ulatust. Õppijad suudavad määratleda lapse reaalse arengutaseme erinevates valdkondades (tajud, mõtlemine, rollimäng ja joonistamine, kõne, keskendumisvõime, käe funktsionaalne seisund jm.) ning sellele toetudes planeerida edasist õpi- ja kasvatustegevust.

Kuulajatele väljastatakse tunnistus.

Õppepäeva hind:  432 eurot (hind sisaldab KM)

Info ja eelregistreerimine tel 55606076, koolitus@version.ee www.version.ee

Lugupidamisega

Tiiu  Hazak
Tegevdirektor
Version Koolitus OÜ
Tõnismägi 2 TALLINN
tel +372 55606076
E-mail: koolitus@version.ee

Version Koolitus

Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles