2-7 aastase lapse vaimse arengu hindamine J. Strebeleva metoodika alusel
Version Koolitus
 

Austatud  haridustöötajad

Olete oodatud 4-päevasele kursusele:

2-7 aastase lapse vaimse arengu hindamine
J. Strebeleva metoodika alusel

13.-14.aprillil ja 11.-12.mail 2023 kl 10-17.00
Centennial Hotell Tallinna konverentsikeskuses Endla t 15.

Koolitaja: ÜLLE  KUUSIK - Magister artium eripedagoogikas; logopeed, tase  8; eripedagoog, tase 8,  OÜ Arengupusle
Õppetöövormid: loeng, lapsega läbiviidava hindamistegevuse  analüüs (filmi vaatlus ja hindamine). 
Koolituse maht:  32 akadeemilist tundi.

Õppetöö sisu:
1. J. Strebeleva pedagoogilis-psühholoogilise hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus.
2. Tutvumine 2-3a, 3-4a,  4-5a,  5-6a, ja 6-7a lapse arengunäitajate, hindamisskaalade ja hindamisega.
3. Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine: arenguvestlused, lapsele individuaalse arenduskava ja/või iseloomustuse koostamine ning koolivalmiduskaardi täitmine.

Ajaline kava:

    Toimumise aeg Kestus
1. J. Strebeleva hindamissüsteemi olemus ja teoreetiline alus 13.04.2023 8 akad t
2. Hindamistulemuste interpreteerimine ja kasutamine 14.04.2023 2 akad t
3. 2-3 aastase lapse areng ja selle hindamine 14.04.2023 6 akad t
4. 3-4 aastase lapse areng ja hindamine 11.05.2023 4 akad t
5. 4-5 aastase lapse arengunäitajad, nende hindamine 11.05.2023 4 akad t
6. 5-6 aastase lapse areng, selle hindamine 12.05.2023 4 akad t
7. Koolivalmiduse näitajad ja hindamine 12.05.2023 4 akad t

Oodatavad tulemused: Kursusel osalejad märkavad lapse arengu hälbimist eakohasest ning suudavad hinnata mahajäämuse olemust ning ulatust. Õppijad suudavad määratleda lapse reaalse arengutaseme erinevates valdkondades (tajud, mõtlemine, rollimäng  ja joonistamine, kõne, keskendumisvõime, käe funktsionaalne seisund jm) ning sellele toetudes planeerida edasist õpi- ja kasvatustegevust.

Kuulajatele väljastatakse tunnistus.
4-päevase kursuse hind: 432 eurot (hind sisaldab KM)

Info ja eelregistreerimine tel 55606076, koolitus@version.ee  www.version.ee


Lugupidamisega

Tiiu  Hazak
Tegevdirektor
Version Koolitus OÜ
Tõnismägi 2 TALLINN
tel +372 55606076
E-mail: koolitus@version.ee

Version Koolitus

Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles