Eesti teadusagentuuri TeaMe programmi tellimusel on valminud kaks uut õppekomplekti gümnaasiumiastmele, mis lisanduvad 2013. aastal ilmunud kuuele loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna (LTT) valikkursuse õppekomplektile.

Valmis said valikkursuse „Joonestamine“ ja matemaatika kursuse „Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine” õppekomplektid, mis aitavad õpetajatel mitmekesistada õpetamist ja õpilastel õppimist. Veebruaris lisandub viimane tellitud õppekomplekt valikkursusele „Elu keemia“.

Joonestamiskursuse eesmärgiks on anda õpilastele esmased kolmemõõtmelise ruumilise mudeli loomise kogemused arvutiekraanil, kasutades nüüdisaegset 3D-inseneritarkvara Solid Edge. Selleks, et harjutada jooniste vormistamisreegleid, kuuluvad õppematerjalide hulka klassikalised pliiatsiga paberil täidetavad töölehed.

Gümnaasiumi laia matemaatika ainekava kursuse „Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine“ õppekomplekt tutvustab matemaatika rakendusi erinevates valdkondades (nt bioloogia, füüsika, keskkond, majandus, muusika) ja annab oskusi lihtsamate kirjeldavate matemaatiliste mudelite loomiseks, nende analüüsimiseks ja tõlgendamiseks. Erinevate reaalses elus toimuvate protsessidega tutvumine toimub interaktiivsete simulatsioonide abil või analüüsitakse projektitöödes reaalseid protsesse ja nähtusi.

Õppematerjalid on vabalt kättesaadavad Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) Moodle’i e-õppe keskkonnas http://moodle.e-ope.ee üldhariduskoolide kategoorias „Gümnaasiumi valikkursused”, kuskursuse kasutamiseks tuleb soovitud kursusele ennast eelnevalt registreerida. Valikkursuste üldosad ja õpikud on portaalis www.koolielu.ee rubriigis „Õppevara”.

Täpsustav info kõigi valminud õppekomplektide kohta on lisaks kättesaadav http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/teame-programm/uued-oppematerjalid-gumnaasiumile/
Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles