Põlva Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:
 • koolipsühholoog
 • eripedagoog
 • logopeed
 • väikeklassiõpetaja
 • ajalooõpetaja
 • eesti keele õpetaja
 • matemaatika asendusõpetaja
 • kehalise kasvatuse õpetaja
 • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja
 • abiõpetaja
 • kunstiõpetuse õpetaja (0,5 ametikohta)

LOGOPEEDI,

(koormusega 1,0, lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks) 
 • Peamiseks tööülesandeks on laste ja õpilaste arengu toetamine kõnearendusliku töö kaudu.
 • Kasuks tuleb kompetents haridusasutuse tugiteenuste süsteemi toimimisest.

KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJAT,

koormusega 4 tundi, kes oleks huvitatud lisaks õppetundidele läbi viima sporditreeninguid lasteaialastele ja kooliõpilastele (kergejõustik, judo, jalgpall vm)

ARVUTIRINGI JUHENDAJAT,

kes tahaks toimetada 4.- 6. klassi õpilastega põnevas digimaailmas.

 

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja abi ametikoha täitmiseks.

Loksa Gümnaasium kuulutab välja konkursi  järgmiste ametikohtade täitmiseks:

- Eripedagoog 0,5 kohta (eesti osa) ja eripedagoog 0,5 kohta (vene osa).

- Põhikooli õpetaja 0,5 ametikohale-õpetatavaks aineks matemaatika põhikoolis eesti osas, lisaks võimalus anda matemaatika õpiabi tunde põhikoolis.

- Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohale - õpetatavateks aineteks ajalugu ja ühiskonnaõpetus põhikoolis ja gümnaasiumis (eesti ja vene osa).

- Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohale - õpetatavaks aineks keemia põhikoolis ja gümnaasiumis (eesti ja vene osa).

- Abiõpetaja 0,5 ametikohale (eesti osa).

- Haridustehnoloogi 0,5 ametikohale.
Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles