Järva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Koeru Keskkooli direktori ametikoha täitmiseks

Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 Kandidaadile esitatavad  nõuded:
·         vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetaja ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõike 1 nõuetele;
·         juhtimiskogemus;
·         haridusvaldkonna õigusaktide tundmine;
·         koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda;
·         hea eneseväljendamise ja avaliku esinemise oskus;
·         B-kategooria juhtimisõigus.

 Kandideerijatel esitada:
·         kandideerimisavaldus;
·         motivatsioonikiri, milles on kirjeldatud olulisemad eesmärgid lähiaastateks;
·         elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
·         ametikohale esitatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
·         kandidaadi soovil muud dokumendid.

Omalt poolt pakume:
·         head töökeskkonda;
·         sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
·         eneseteostust kooli arendamisel.
·         tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Dokumendid esitada 30. novembriks 2018 Järva Vallavalitsusele aadressil Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond või digitaalselt e-posti aadressile info@jarva.ee

Täiendav teave:
Tiina Oraste, abivallavanem, 505 3525, Tiina.Oraste@jarva.ee

KOSE GÜMNAASIUM  kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:
1) eripedagoog/logopeed, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;
2) loodusainete õpetaja, osalise koormusega, tähtajatu tööleping;
3) 1.-2 liitklassi klassiõpetaja, osalise koormusega, tähtajaline tööleping 02.01.2019-21.06.2019;
4) 3.-4 liitklassi klassiõpetaja, osalise koormusega, tähtajaline tööleping 02.01.2019-21.06.2019.
Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles