JUSTIITSMINISTEERIUM
Aadress: Tõnismägi 5a, 15191 Tallinn
E-post: info@just.ee
Telefon: 620 8100
Faks: 620 8109

Justiitsministeeriumi valitsemisalas on õigusloome koordineerimine, õigusaktide süstematiseerimine, esimese ja teise astme kohtute, prokuratuuri, vanglate, notarite ametitegevuse ja õigusteenuse korraldamine ning õigusloome ministeeriumi pädevuse kohaselt, samuti välisriigi kodaniku või kodakondsuseta isiku välisriigile väljaandmise otsustamine ja andmekaitsealased küsimused.

Justiitsministeeriumi valitsemisalas on Andmekaitse Inspektsioon.

Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles