SOTSIAALMINISTEERIUM
Aadress: Gonsiori 29, 15027 Tallinn
E-post: info@sm.ee
Telefon : 626 9301
Faks: 699 2209

Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas on riigi sotsiaalprobleemide lahendamiskavade koostamine ja elluviimine, rahva tervise kaitse ja arstiabi, tööhõive, tööturu ja töökeskkonna, sotsiaalse turvalisuse, sotsiaalkindlustuse ja -hoolekande korraldamine, võrdse kohtlemise ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamine ja sellealase tegevuse koordineerimine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.

Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas on Ravimiamet, Sotsiaalkindlustusamet, Tööturuamet, Tervishoiuamet, Tervisekaitseinspektsioon, Tööinspektsioon.

Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles