RAHANDUSMINISTEERIUM
Aadress: Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn
E-post: info@fin.ee
Telefon: 611 3558
Faks: 696 6810

Rahandusministeeriumi valitsemisalas on valitsuse finants- ja ressursihalduspoliitika ning riigi eelarvepoliitika kavandamise koordineerimine ja elluviimine, maksu- ja tollipoliitika kavandamine ja elluviimine, majandusanalüüs ja -prognoos, riigiabi andmise lubade menetlemine ning riigiabi seaduslikkuse ja kasutamise üle järelevalve teostamine, riigihangete alane tegevus, riiklik statistika, valitsuse sisekontrolli süsteemi rakendamise ja siseauditi korraldamise koordineerimine, riigiraamatupidamine, riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamine, riigile antav välisabi ja laenud ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.

Rahandusministeeriumi valitsemisalas on Maksu- ja Tolliamet, Riigihangete amet, Statistikaamet.

Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles